Door verder te browsen op https://www.inactietegenkanker.nl, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Sluiten

Verantwoording & Transparantie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar onze donateurs en andere belanghebbenden uiterst serieus. Verantwoording en transparantie zijn kernbegrippen voor onze organisatie. Wij houden ons aan alle normen, regels en wetgeving die van toepassing zijn op goede doelen.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gaat zorgvuldig om met de gelden die onze donateurs ons toevertrouwen. Ieder jaar publiceren wij een jaarverslag inclusief jaarrekening die gecontroleerd wordt door een externe accountant. Hiermee leggen wij verantwoording af over onze organisatie, activiteiten, inkomsten en bestedingen. Uitgebreide informatie over onze inkomsten en uitgaven kun jij lezen in ons jaarverslag. Wij zijn daarnaast door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent de ANBI-status?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat wij geen schenkingsbelasting hoeven af te dragen over uw gift. Voor meer informatie over onze ANBI-status verwijzen wij u graag naar onze 
website.

Maar wat betekent dit voor jou?
Voor onze donateurs betekent de ANBI-status dat de giften van het belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn, binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor informatie over fiscaal voordeel en de voorwaarden hiervoor op de website van de Belastingdienst, 
www.anbi.nl